fbpx

Privrednikova likovna kolonija 2021.

Poziv za sudjelovanje na 6. slikarskoj koloniji posvećenoj velikom dobrotvoru Vladimiru Matijeviću

Vrijeme održavanja: 9.9. − 12.9. 2021.

Mjesto održavanja: Zrmanja Bungalovi (kraj Obrovca na rijeci Zrmanji)

Organizator: Srpsko privredno društvo Privrednik

Dobrotvorni karakter kolonije – djelovanje Privrednika

Glavna djelatnost Srpskog privrednog društva „Privrednik“ je stipendiranje talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti koji uglavnom potječu iz ruralnih i ekonomski slabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Privrednik, osim putem donacija,  do sredstava za stipendiranje dolazi i vlastitim aktivnostima, kao što su organiziranje dobrotvornih koncerata, izložbi, aukcija i donatorskih večeri. No unatoč svim sadržajima, potrebe za stipendijama su velike, a sredstva Privrednika za te svrhe limitirana.

Zbog svega navedenog Srpsko privredno društvo „Privrednik“ već šestu godinu za redom organizira likovnu koloniju posvećenu svom osnivaču i velikom dobrotvoru, Vladimiru Matijeviću koji potiče iz Gornjeg Budačkog s Korduna. Slike nastale na kolonijama prodaju se na dobrotvornim aukcijama, a sva sredstva namijenjena su Privrednikovim fondovima za stipendiranje.

Ovim projektom okupljamo i povezujemo akademske slikare iz cijele regije u najplemenitijoj namjeri pomaganja mladim ljudima da završe svoje školovanje. Dosadašnje Privrednikovo iskustvo u stipendiranju talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti govori kako mnogi mladi ljudi zbog nedostatka financijskih sredstava ne uspiju završiti svoje školovanje. Mnogima je školovanje i obrazovanje jedini izlaz iz teškog socijalnog statusa. Većina kandidata koji se prijavljuju za stipendiranje upravo dolazi iz povratničkih i ekonomski nerazvijenih dijelova Hrvatske. Ne treba posebno isticati koliko je svaki obrazovani čovjek potreban tim krajevima.

6. slikarska likovna kolonija – rijeka Zrmanja

Šesta dobrotvorna slikarska kolonija Srpskog privrednog društva „Privrednik“, posvećena Vladimiru Matijeviću, održat će se od 9. do 12. rujna 2021. kod Obrovca na rijeci Zrmanji. Okupljanje umjetnika je planirano u četvrtak 9. rujna 2021. na lokaciji “Zrmanja bungalovi” na rijeci Zrmanji gdje će umjetnicima biti osigurani smještaj i hrana, a odlazak tj. završetak kolonije planiran u nedjelju 12. rujna 2021.

Od kulturnih i prirodnih atrakcija u blizini lokacije na kojoj će boraviti umjetnici ističemo:
Rijeka Zrmanja svojim tokom od 69 kilometara usijeca se u tvrdi i surovi podno velebitski krš. Glavne pritoke, uz Krnjezu i Krupu, čine ličke rijeke Ričica i Otuča. Vodu dobiva i iz niza špilja koje nadopunjuju njezin tok kao što su Čudina, Ðurica, Čavlinska, Milića i sl. Zrmanja se odlikuje bogatom folorom i faunom. Osim sitnih organizama poput endemičnih pužića, vodenbubura i rakušaca, tu možemo pronaći i veću populaciju čovječje ribice. Zrmanja protječe kroz Mokro polje (gdje ljeti presuši), zatim kroz Ervenik (nizvodno od Ervenika izvor Crni bunar; odakle ima stalni tok), Žegarsko polje (poslije sela Žegar dominira visoki kanjon, i do 300 metara ) pa preko Bilišana kroz Obrovac, te se na posljetku ulijeva u Novigradsko more.
Pravoslavni manastir Krupa iz 14. stoljeća smješten je uz istoimenu rijeku, najveću pritoku rijeke Zrmanje. Manastir je današnji izgled dobio prilikom dogradnje 1855. godine. Arhitektonsku posebnost manastira izvana predstavlja veliko zidno platno konaka koje je u prizemlju ukrašeno okulusima, a na katovima neogotičkim prozorima. U manastiru je u cijelosti očuvana tradicionalna kuhinja s ognjištem i konusnim dimnjakom te kameno popločano unutarnje dvorište. Crkva je u unutrašnjosti ukrašena freskama čiji je autor slikar i hiladarski monah Georgije Mitrofanović, pripadnik postbizanske umjetnosti koji je neko vrijeme boravio u manastiru. Freske su najvjerojatnije nastale u vremenu od 1614. do 1620. godine. Nalaze se na zidovima stare prvobitne građevine, odnosno današnjega naosa. Dodatno bogatstvo manastirske crkve uz freske čine prestone ikone nastale početkom 17. stoljeća. Ikone prikazuju Isusa Krista Cara careva i Velikoga arhijereja, Bogorodice sa Kristom tipa Odigitrije, arhanđela Mihajla i sv. Jovana Prodromosa. Ikone su djelo jereja Jovana Apake, jednoga od najznačajnijih venecijanskih slikara toga doba. Vrijedan dio manastira Krupa predstavlja manastirska riznica u kojoj se čuva velik broj ikona iz 17., 18. i 19. stoljeća, liturgijsko posuđe od srebra, dokumenti i liturgijske tiskane knjige, kao i one u rukopisu. Veći dio umjetničkih djela potječe iz umjetničkih radionica iz Venecije, Zadra i drugih središta. Jedan od važnijih predmeta predstavljaju središnja oltarna vrata (“carske dveri”) izrađene u Kijevu 1789. godine, koja je s jednoga od svojih brojnih putovanja u manastir donio krupski kaluđer Gerasim Zelić (1752.– 1828.), vikar pravoslavne Crkve.
Kudin most nalazi se podno sela Golubić (zaseok Veselinovići) na rijeci Krupi. Most je sagrađen na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće u suhozidnoj tehnici. U prošlosti je most služio za prijelaz ljudi i stoke između brojnih zaselaka sela Golubića i Žegar. Neposredno uz most očuvani su ostaci mlinice, bačvasto presvođene sedrenim blokovima.
Karinsko more je je gotovo zatvoreni morski zaljev površine 5,7 km2 koji je uskim kanalom spojen s Novigradskim morem. U njegovu je sjeverozapadnom dijelu otočić Karinski školj. U zaljev se ulijeva rječica Karišnica; za njezina visoka vodostaja (zima) slanost mu opada s približno 36‰ na približno 29‰. Prosječna dubina u zaljevu je 12 metara. U Karinsko more se ulijevaju manji slatkovodni vodotoci koji miješanjem sa slanom vodom uzrokuju nastanak ljekovitog blata. Najveći vodotok je rijeka Karišnica, koja se ulijeva u dnu zaljeva, a tu je i rijeka Bijela.

Opis i uvjeti sudjelovanja na 6. dobrotvornoj slikarskoj koloniji na rijeci Zrmanji

Kolonija će se održati od četvrtka 9. do nedjelje 12. rujna 2021. kraj Obrovca na obali rijeke Zrmanje. Okupljanje umjetnika planirano je u četvrtak 9. rujna na lokaciji “Zrmanja bungalovi” na obali rijeke Zrmanje gdje će umjetnicima biti osigurani smještaj i hrana, a odjava je u nedjelju 12. rujna.

Organizator Srpsko privredno društvo “Privrednik” osigurava:
− smještaj za umjetnike na lokaciji “Zrmanja bungalovi” (od četvrtka 9. rujna do nedjelje 12. rujna 2021. godine)
− hranu za vrijeme trajanja kolonije
− nastojat će podmiriti i troškove puta (detaljno će biti iskomunicirano s odabranim umjetnicima po završetku natječaja)
− radni materijal (platna i boje) – umjetnici su obavezni ponijeti svoje kistove i dodatni radni materijal i pribor
promociju i predstavljanje umjetnika i njihovih aktivnosti uoči, za vrijeme trajanja kolonije i po završetku kolonije (u medijima i na društvenim mrežama)

Od sudionika se očekuje:
− donacija minimalno jedne slike, a poželjno je i više radova (ovisno o mogućnostima i dobroj volji autora), nastalih na koloniji (p.s. donirani radovi prodaju se na dobrotvornim aukcijama i sva sredstva ostvarena prodajom namijenjena su za stipendiranje talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti koji potječu iz ruralnih i ekonomski slabije razvijenih područja Republike Hrvatske)
− dolazak na koloniju, te ozbiljan i profesionalan pristup radu

Prijava za sudjelovanje treba obuhvaćati:
1) osobne kontakt podatke (broj mobitela, e-mail, adresu i grad stanovanja – koristit će se isključivo za komunikaciju i dogovor za potrebe realizacije kolonije)
2) detaljnu profesionalnu biografiju (školovanje, djelovanje, popis samostalnih i grupnih izložbi)
3) kvalitetne fotografije radova u jpeg formatu po vlastitom izboru iz dosadašnjeg stvaralaštva (minimalno 10-15 fotografija radova); materijali se mogu poslati i We Transferom (https://wetransfer.com/) ili Filemailom (https://www.filemail.com/)

Sve prijave šalju se isključivo na e-mail kontakt: privrednikovalikovnakolonija@gmail.com

Ako u roku tri dana nakon slanja prijave ne dobijete potvrdu primitka iste, pošaljite ponovno mail ili poruku na FB stranicu Privrednikove likovne kolonije: https://www.facebook.com/privrednikovalikovnakolonija/ kako bi potvrdili da je prijava zaprimljena.

Sva dodatna pitanja i detalje oko prijava i sudjelovanja možete dobiti slanjem upita na e-mail kontakt: privrednikovalikovnakolonija@gmail.com ili na FB stranicu Privrednikove likovne kolonije: https://www.facebook.com/privrednikovalikovnakolonija/

Natječaj ostaje otvoren do 20. kolovoza 2021.

Organizatori Šeste dobrotvorne slikarske kolonije se iznimno raduju novim sudionicima i novim iskustvima koja će zasigurno obogatiti ovu humanitarnu likovnu koloniju. Inicijativa koja je započela prije šest godina kontinuirano se održava prvenstveno zbog predanog rada na razvoju plemenitih ljudskih vrijednosti, poticanju i promoviranju likovnog izražavanja i vrednovanju likovnih umjetnika te velike zahvalnosti na njihovom nesebičnom doprinosu u obrazovanju mladih i talentiranih učenika i studenata.

Pogledajte kako je bilo prošle godine na Privrednikovoj likovnoj koloniji na Plitvicama:

SPD Privrednik logo

Djelujemo u ime zajedničkog dobra i osnaživanja srpske zajednice u Hrvatskoj od 1897. godine.

Naši kontakti

Adresa: Preradovićeva 18/1
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 485 4478
9:00 – 17:00 (pon. – pet.)

Kontakt email

esif logo

#OslonacMladima

Ne možemo pomoći svima, ali možemo pomoći nekima. I malom donacijom pomažeš puno. Svaka donacija je veliki oslonac mladima.