fbpx

Baza podataka o Privrednikovim poduzetnicima, povjerenicima i pitomcima

Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010.
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije i Srpsko privredno društvo «Privrednik», Zagreb

Istraživački projekt

Srpsko privredno društvo “Privrednik” (1897. – 1946.):
poduzetnici, povjerenici i pitomci

Voditelji:

Prof. dr. sc. Drago Roksandić
Nikola Lunić, prof.

Koautori:

Damjan Kovačić, bacc. hist.
Nikola Lunić, prof.
prof. dr. sc. Drago Roksandić
mag. Milena Savić
Dražen Urch, prof.
Dejan Zadro

Opis studije

U povijesti Srba u Hrvatskoj u “dugom” 20. stoljeću, naročito kada je riječ o njihovoj građanskoj kulturi, rijetko je koji fenomen toliko važan kao “Srpsko privredno društvo ‘Privrednik'”, koje je djelovalo od 1897. do 1947. godine. Ideja da se nadarenu, a siromašnu seljačku djecu osmišljeno i sustavno upućuje na zanatsko i trgovačko naukovanje u redovito najrazvijena gradska središta najprije Habsburške Monarhije, a potom i Kraljevine SHS/Jugoslavije nije bila izvorno srpska, ali je u slučaju Srba u Hrvatskoj na razmeđu 19. i 20. stoljeća bila akt samosvijesti, ali i uvjerenja da se samo radom i poduzetnošću usklađenima s potrebama modernog doba može stvoriti masovan sloj ljudi koji će imati zajamčenu budućnost, ali biti i najjače uporište budućnosti cijele zajednice u Hrvatskoj, odnosno, jugoslavenskoj državi. činjenica je da se Društvo utemeljuje u razdoblju poslije nestanka Vojne krajine u kojoj je živio pretežan dio Srba u Hrvatskoj i u kojoj kultura rada i poduzetništa, ako nisu imali (ne)posredne veze s vojnokrajiškim sistemom u pravilu nisu bili na visokoj cijeni, kada je riječ o “običnom” svijetu, napose, “akatoličkom”.

Iako je fenomen “Privrednik” dobro poznat, štošta s njime u vezi je i istraženo, vrlo mnogo toga ostaje učiniti i to primjenom metoda koje u hrvatskoj historiografiji i nisu bile u češćoj upotrebi. Ova je studija u svojoj empirijskoj osnovi kvantitativnohistorijska, a u interpretaciji socio-kulturno historijska.

Naime, “Spomen knjiga Srpskog privrednog društva ‘Privrednik’ 1897-1947.” (Beograd, 1984.) sadržava osobne podatke o 36.775 pitomaca “Privrednika”, što redovito uključuje godinu, mjesec i dan dolaska pitomca na naukovanje, njegov redni broj, koji je istovremeno i redni broj njegova arhivskog dosijea, prezime, ime i ime oca pitomca, mjesto porijekla, ime posrednika i/ili povjerenika “Privrednika”, kao i podatke o poslodavcu, njegovoj struci i mjestu naukovanja. Na temelju ovih podataka, unijetih u bazu podataka i obrađenih u jednom od najboljih programa za istraživanja u društvenim znanostima SPSS, raspolaže se s mogućnostima mnogobrojnih statističkih obrada serijelnih obavijesti. Na temelju tih obrada i dodatnih arhivskih i bibliotečkih istraživanja moguće je dobiti izuzetno detaljan uvid u povijest “Privrednikovih” pitomaca, kao i cijelog Društva u promjenljivim socioekonomskim i sociokulturnim kontekstima, kao i uvid u one procese sociokulturnih transfera kojima se jedna tradicionalna ruralna populacija pretvarala u vitalnu urbanu radnu i poduzetničku populaciju, s odlučujućim učinkom na modernizacijske procese u povijesti Srba u Hrvatskoj. Rukopis će u osnovi biti historijskoantropološki strukturiran, s podjelom na glavne dijelove: Prvo: “Privrednikovi” pitomci između seoskih i gradskih okoliša; Drugo: “Privrednikovi” povjerenici/posrednici – dobročinitelji i/ili poslovni ljudi; Treće: Poslodavci kao “drugi” i usmjerivači na putu prema modernom svijetu; četvrto: “Privrednikovi” pitomci u svijetu rada i poduzetništva. Pored Predgovora, Uvoda i Zaključka, knjiga će imati i veći broj tablica, grafikona, karata, fotografija i CD-ROM kopiju baze podataka.

Autori su prof. dr. sc. Drago Roksandić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i doc. dr. sc. Damir Ljubotina s Odsjeka za psihologiju (kao programer), koji s većom skupinom suradnika rade na bazi podataka i istovremenu su autori teksta, koji će u svojoj “čistoj” formi biti limitiran na 300 strana rukopisa (bez kazala).

prof. dr. sc. Drago Roksandić

Projekt monografije i usavršene baze podataka

Uvod

  1. Privrednikovi pitomci između seoskih i gradskih okoliša
  2. Privrednikovi povjerenici – dobročinitelji i/ili poslovni ljudi
  3. Poslodavci kao “drugi” i usmjerivači na putu prema modernom svijetu
  4. Privrednikovi pitomci u svijetu rada i poduzetništva

Zaključak: Privrednik u razvitku modernoga građanskog društva

Prilozi:

  • Kompjutorska baza podataka s pretraživačima
  • Tablični i grafički prilozi
  • Privrednikov povijesni atlas

Izvori i literatura za povijest Privrednika

SPD Privrednik logo

Djelujemo u ime zajedničkog dobra i osnaživanja srpske zajednice u Hrvatskoj od 1897. godine.

Naši kontakti

Adresa: Preradovićeva 18/1
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 485 4478
9:00 – 17:00 (pon. – pet.)

Kontakt email

esif logo

#OslonacMladima

Ne možemo pomoći svima, ali možemo pomoći nekima. I malom donacijom pomažeš puno. Svaka donacija je veliki oslonac mladima.