AKTIVNOSTI

Fond "Vladimir Matijević"

Glavna aktivnost Srpskog privrednog društva “Privrednik” je stipendiranje školovanja talentirane omladine slabijih materijalnih mogućnosti. Cilj ove aktivnosti je stvaranje inteligencije koja će biti garant opstanka i nosilac razvoja srpske zajednice u Hrvatskoj.

Fond “Vladimir Matijević” osnovan je na Skupštini “Privrednika” 23. septembra 2008. godine. Preko ovoga fonda “Privrednik” u prosjeku godišnje stipendira 20 do 30 učenika i studenata. “Privrednikovi” stipendisti uglavnom potječu iz ruralnih i ratom opustošenih područja Hrvatske, ali ima ih i iz urbanih sredina. Kod izbora stipendista za ovaj fond u obzir se uzimaju isključivo dva kriterija: uspjeh u školi/na fakultetu i socijalni status. Mjesečna stipendija za učenike iznosi 400,00 kn, a za studente 800,00 kn. Natječaj se raspisuje svake godine sredinom septembra i traje oko mjesec dana. Prikupljena sredstva u ovom fondu su sredstva solidarnosti srpskih organizacija i institucija u Hrvatskoj, ali i sredstva privrednih subjekata i svih ljudi dobre volje. Najveći donatori ovog fonda su: Srpsko narodno vijeće, Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba, Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, neke općine sa srpskom većinom i dr.

U svrhu prikupljanja sredstava u Fond “Vladimir Matijević” “Privrednik” organizira donatorske večere, humanitarne koncerte, likovne kolonije i druge humanitarne manifestacije.

Kako bi se aktivnostima stipendiranja talentiranih učenika i studenata slabijih materijalnih mogućnosti ostvarili što bolji rezultati i kako bi se osigurala trajna veza između “Privrednika” i njegovih stipendista, od školske/akademske 2013/14. godine provodi se projekt mentorstva. Mentor prati školovanje stipendista, savjetuje ga i informira tokom njegovog školovanja i prenosi na stipendistu “Privrednikove” proklamirane vrijednosti pomaganja, uzajamnosti i solidarnosti. Mentor je dužan sastati se sa stipendistima najmanje dvaput godišnje, a po potrebi i više puta. Mentor u godišnjem izvještaju predlaže dodatne bodove za stipendiste koji pokazuju trud i volju u ispunjavanju preuzetih obaveza, a koji se uzimaju u obzir prilikom odluke o dodjeli stipendija.


Aktivnosti

Klub "Privrednikov dom"


P-portal

Posjeti Privrednikov portal pod nazivom P-portal i saznaj sve aktualnosti kod Srba u Hrvatskoj.


Privrednikov Kongres

Saznajte više o Kongresu Privrednikovih stipendista i srpske omladine na službenim stranicama:
kongres.privrednik.net


Vrh