Članstvo u Privredniku

Članstvo u Privredniku

Članovi Srpskog privrednog društva “Privrednik” mogu biti redovni i izvanredni. Svi redovni članovi imaju jednaka prava i dužnosti u radu Društva i njegovih organa. Izvanredni članovi imaju jednaka prava, ali nemaju pravo biti birani u organe Društva, kao ni pravo odlučivanja osim dobrotvora i zadužbinara. Kandidat za člana SPD “Privrednika“ ispunjava pristupnicu. O prijemu u članstvo odlučuje Upravni odbor. Prijem u članstvo reguliran je Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Redovni članovi:

1. Redovni član – može postati svaka fizička i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja uplati utvrđenu godišnju članarinu od 100 kn.

2. Doživotno redovni član – uplaćuje godišnju članarinu u iznosu od 2.000 kn, ima sva prava redovnih članova i dobiva Diplomu.

3. Stalni član – uplaćuje godišnju članarinu u iznosu od 7.000 kn, njegovo ime se upisuju, radi vječnog spomena, u Zlatnu knjigu “Spomenica” i ujedno dobiva Diplomu.

4. Obnovitelj – uplaćuje godišnju članarinu u iznosu od 15.000 kn, dobiva Veliku diplomu i njegovo se ime upisuju u Zlatnu knjigu “Spomenica” radi vječnog spomena.

 

Izvanredni članovi:

1. Dobrotvor – onaj koji uplati 50.000 kn, dobiva Veliku diplomu, njegovo se ime upisuju u Zlatnu knjigu “Spomenica” i na Mramornu ploču istaknutu na vidnom mjestu Privrednikovog doma za ugled ostalim članovima i budućim naraštajima.

2. Zadužbinar – onaj koji uplati 150.000 kn, dobiva Veliku diplomu, njegovo se ime radi spomena upisuju u Zlatnu knjigu “Spomenica” i na Mramornu ploču na vidnom mjestu Privrednikova doma za ugled ostalim članovima i budućim naraštajima.

3. Nesamostalni član – omladina koja izučava zanat, pohađa škole i fakultete, bavi se poljoprivredom ili nekim drugim poslom; kao štićenici Društva uživaju pogodnosti na području obrazovanja ili usavršavanja u svom zvanju. Godišnja članarina iznosi 20 kn.

4. Pomažući član – onaj koji se obaveže da će godišnje odjednom uplatiti 50 kn.

5. Počasni član – onaj koji ima posebne zasluge za dobrobit Društva o čemu odlučuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

Uplate zadužbinara, dobrotvora, obnovitelja, stalnih i doživotnih redovnih članova obavljaju se odjednom ili u četiri rate u roku dvije godine. Zadužbinari, dobrotvori, obnovitelji, stalni i doživotni redovni članovi ostvaruju svoja prava danom uplate punog iznosa.

Tko oporukom, testamentom ili drugim dokumentom “Privredniku” ostavi novčani iznos ili vrijednost u zemljištu, građevinama, vrijednosnim papirima i drugoj imovini poslije smrti, radi vječnog spomena, bit će upisan kao zadužbinar i dobrotvor. Imena živih i pokojnih zadužbinara, dobrotvora, obnovitelja i stalnih članova čitaju se, kao i suma koju su uplatili, iz Zlatne knjige “Spomenica” svake redovne skupštine prije prelaska na dnevni red.

Svatko tko želi postati član SPD "Privrednik" mora ispuniti i poslati Molbu za članstvo. Odluku o članstvu donosi Upravni odbor.

Više o članstvu pogledajte u Statutu Srpskog privrednog društva "Privrednik" (članci 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24) kao i u Pravilniku o članarini.


Aktivnosti

Klub "Privrednikov dom"


P-portal

Posjeti Privrednikov portal pod nazivom P-portal i saznaj sve aktualnosti kod Srba u Hrvatskoj.


Privrednikov Kongres

Saznajte više o Kongresu Privrednikovih stipendista i srpske omladine na službenim stranicama:
kongres.privrednik.net


Vrh